Doctor Follow
Doctor Follow

(i) “Şartlar ve Koşullar” Sekmesi Hakkında

Uygulamaya üye olunurken kullanıcıların “Şartlar ve Koşullar” metnini onaylamaları beklenmektedir. Anılan metin incelendiğinde, metnin başında Veri Güvenliği ve Kişisel Verilerin Korunması formunun yer aldığı görülmektedir. Anılan form ile kullanıcılar uygulama kapsamında paylaşacakları kişisel verileri hakkında bilgilendirilmekte ve böylelikle şirketiniz kişisel verilerin korunması mevzuatı uyarınca aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmiş olmaktadır. Lakin “Şartlar ve Koşullar” metninde, anılan formu takiben sizlere yukarıda bahsi geçen e-mail ile ilettiğimiz Bilgi Notu’nun da yer aldığı görülmektedir. İşbu Bilgi Notu, uygulamaya ilişkin yasal mevzuat kapsamında şirketinizi bilgilendirmek amacıyla yalnızca şirketinize hitaben yazıldığından, uygulama kullanıcıları ile paylaşılmaması ve bu itibarla “Şartlar ve Koşullar” metninden çıkarılması gerektiği kanaatindeyiz.

(ii) Gizlilik Sözleşmesi Hakkında 

Gizlilik Sözleşmesi metninin kullanıcı profilinin içerisinde, “Ayarlar” başlığının altında yer aldığı görülmektedir. Lakin anılan metin bir sözleşme mahiyetinde olduğundan ve yürürlüğe girmesi kullanıcının da kabulüne bağlı olduğundan, bu şekilde sunulmasının yerinde olmadığı, uygulamaya üye olunurken karşılaşılan “Şartlar ve Koşullar” metnine eklenerek onaylanmak suretiyle ilerlenmesinin, sözleşmenin uygulanabilirliği açısından daha faydalı olacağı kanaatindeyiz. 

GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ

  1. Kullanıcı, Uygulama’ya üye olurken veya Uygulama içerisinde gerekli kısımlarda kişisel bilgilerini paylaşabilir. Kullanıcı bu halde kişisel bilgilerini vermek konusunda rıza göstermiş sayılır. Kullanıcılar verecekleri bilginin miktarını tayin edebilirler. Form alanlarında doldurulması zorunlu olan ve doldurulması isteğe bağlı alanlarda bilgi sağlanması istenebilir. Bu şekilde belirli bir faaliyet için verilmesi zorunlu kişisel bilginin verilmemesi durumunda bu faaliyetten faydalanılamaz.
  2. Bu Uygulama, Kullanıcılar’ın gizliliklerini en üst düzeyde korumakla sorumlu olup, internet ve mobil ortamda hiçbir zaman tam güvenliğin sağlanamadığı da bilinmesi gerekli hususlardandır.
  3. Uygulamaya girildiğinde ziyaret edilen sayfalar, formlar ve uygulamada ne kadar zaman harcandığı gibi genel bilgiler kaydedilir. Bu bilgilerin tutulmasının amacı Uygulama’nın düzenli olarak izleyerek geliştirmek ve hizmetlerini iyileştirmektir.
  4. Şirket veri güvenliğini sağlamak adına en üst çabayı göstermektedir ve Uygulama kanalıyla toplanmış bilgiyi koruyan ve güvenliğini sağlayan uygun fiziksel, elektronik ve yönetimsel prosedürler uygulamaktadır. Tüm bunlara rağmen Şirket kişisel bilgilerin yasal olmayan yollarla elde edilemeyeceğini garanti edemez. Bu itibarla Kullanıcı, Uygulama servislerinin kullanılması halinde Şirket sistemlerinde güvenlik açığı riski de dahil olmak üzere ortaya çıkabilecek tüm riskleri ve sorumluluğu kabul etmiş sayılır.
  5. Kullanıcı Uygulama içerisinde paylaşmış olduğu bilgilerin satış ve pazarlama faaliyetlerinin yürütülebilmesi amacıyla ve her türlü iletişim aracına uygun bildiriminin sağlanması için Şirket iştiraki olan diğer tüzel kişiler ile de paylaşılabileceğine onay vermektedir.
  6. Kullanıcı, Şirket tarafından Uygulama içerisinde bildirdiği iletişim adreslerine çeşitli ilan, duyuru ve bilgilendirmeler yapılabileceğini e-posta ve SMS gönderebileceğini ve diğer iletişim yolları ile bildirim yapabileceğini kabul eder.
  7. Şirket, aşağıda sayılan hallerde, işbu gizlilik bildirimi hükümleri dışına çıkarak Kullanıcılar’a ait bilgileri üçüncü kişilere açıklayabilecektir. Bu durumlar;

                        a. Yasal zorunluluk nedeniyle,

                        b. Paylaşım sahiplerinin haklarını veya güvenliklerini koruma amacıyla bilgi verilmesinin gerekli olduğu hallerde.

                        c. Sözleşme gereklerinin yerine getirilmesi ve bunların uygulamaya konulmalarıyla ilgili hallerde,

                        d. Yetkili idari ve/veya adli makamlar tarafından yürütülen bir araştırma veya soruşturma doğrultusunda Kullanıcı ile ilgili bilgi talep edilmesi hallerinde,

       8.  Kullanıcı, işbu gizlilik sözleşmesi hükümlerini her zaman değiştirebilir. Kullanıcı İşbu Gizlilik Sözleşmesi, 17 (on yedi) maddeden ibaret olup APPVICE Üyelik ve Kullanım Koşulları Sözleşmesinin ayrılmaz bir parçasıdır.

İşbu Sözleşme 8 maddeden ibaret olup, Kullanıcı sözleşme şartlarını okuduğunu ve kabul ettiğini beyan eder.